Foto: Marleen van Dam

Foto: Marleen van Dam

HISTORIE

Het verdeelstation 13kV dateert uit 1949 en is gebouwd als onderdeel van het plaatselijk elektriciteitsnet. 13kV vormt samen met het 50 kV (1950) en het 150 kV-schakelstation (1942) de drie hoogspanningsstations langs de Oranjelaan. 

In 2018 heeft de netbeheerder de 3 stations verlaten. Alle drie de gebouwen staan op de gemeentelijke monumentenlijst. Architect G. Hamerpagt

Historische beelden 13kV-station Oranjelaan Dordrecht